User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:anvaenda:flyttatillvaenster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:anvaenda:flyttatillvaenster [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Flytta till vänster ======
  
 +===== Beskrivning =====
 +Denna funktion flyttar tillbaka ett editorfönster till den vänstra sidan. Denna funktion går bara att använda när det finns minst 2 NC-program öppna och minst ett editorfönster har flyttats till höger.
 +
 +
 +===== Exempel =====
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​flyttahoegerex1.png?​nolink|}}
 +
 +Funktion flytta till vänster har aktiverats:
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​flyttaex1.png?​nolink|}}
 +
 +===== Se även =====
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visaverktygslist|Verktyglist]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visastatuslist|Statuslist]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visaradslut|Visa radslut]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visaradnummer|Visa radnummer]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visamellanslag|Visa mellanslag]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​färgläggprogram|Färglägg program]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​färgläggkoder|Färglägg koder]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ihopvikning|Ihopvikning]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​linjeradbakgrund|Linjerad bakgrund]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​plotting|Visa plottning]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​delahorisontelltt|Dela horisontellt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​delavertikalt|Dela vertikalt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​delainte|Dela inte]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​flyttatillhöger|Flytta till höger]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​flyttatillvänster|Flytta till vänster]]
wiki/en/ncedit9/anvaenda/flyttatillvaenster.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)