User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:anvaenda:klipput

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:anvaenda:klipput [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Klipp ut ======
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​ikoner:​cut.png?​nolink|}}
 +
 +===== Beskrivning =====
 +Denna funktion klipper ut markerad programdel, d.v.s. den tas bort från programmet och 
 +sparas tillfälligt i klippbordet.
 +
 +==== Snabbtangent ====
 +Ctrl + X
 +
 +===== Se även =====
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ångra|Ångra]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​klipput|Klipp ut]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​kopiera|Kopiera]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​klistrain|Klistra in]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​tabort|Ta bort]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​markeraallt|Markera allt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​sök|Sök]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ersätt|Ersätt]]
 +
  
wiki/en/ncedit9/anvaenda/klipput.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)