User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:anvaenda:soek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:anvaenda:soek [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sök ======
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​ikoner:​find.png?​nolink|}}
 +
 +===== Beskrivning =====
 +Söker efter ett värde i Nc-programmet.
 +
 +Läs mer under [[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​soekersaett|Sök/​ersätt]] ​
 +
 +==== Snabbtangent ====
 +Ctrl + F
 +
 +===== Se även =====
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ångra|Ångra]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​klipput|Klipp ut]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​kopiera|Kopiera]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​klistrain|Klistra in]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​tabort|Ta bort]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​markeraallt|Markera allt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​sök|Sök]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ersätt|Ersätt]]
 +
  
wiki/en/ncedit9/anvaenda/soek.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)