User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:anvaenda:soekersaett

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:anvaenda:soekersaett [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sök / Ersätt ======
 +
 +===== Beskrivning =====
 +
 +==== Sök ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​soek.png?​nolink|}}
 +Funktionen kan väljas antigen via fliken [[wiki:​en:​ncedit9:​redigeraflik|Redigera]],​ snabbtangent CTRL+F eller Höger musknapp ​
 +
 +Tangent F3 aktiverar senaste sökning igen. \\
 +D.v.s. första sökningen görs med sökrutan framme därefter klickas den bort och F3 tangenten trycks för nya sökningar av samma värde. ​
 +
 +**Sök**\\ ​
 +Skriv in värde som eftersöks.
 +
 +**Matcha hela ord**\\
 +Endast hela ord kommer att hittas, dvs. ord kommer inte hittas i delar av andra ord.
 +
 +==== Ersätt ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ersaett.png?​nolink|}}
 +
 +Kan väljas antigen via menyn ’Redigera’ eller snabbtangent CTRL+E. ​
 +
 +Tangent F3 aktiverar senaste sökning igen. \\
 +D.v.s. första sökningen görs med sökrutan framme därefter klickas den bort och F3 tangenten trycks för nya sökningar av samma värde. ​
 +
 +**Sök**\\ ​
 +Skriv in värde som eftersöks.
 +
 +**Ersätt med**\\ ​
 +Skriv in det värde som skall ersätta det sökta värdet. ​
 +
 +**Matcha hela ord**\\
 +Endast hela ord kommer att ersättas, dvs. ord kommer inte ersättas i delar av andra ord.
 +
 +===== Se även =====
  
wiki/en/ncedit9/anvaenda/soekersaett.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)