User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:anvaenda:visamellanslag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:anvaenda:visamellanslag [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Visa mellanslag ======
  
 +===== Beskrivning =====
 +Denna funktion visar en upphöjd punkt där mellanslag i NC-programmet finns. Den visar även ett tabulatortecken om en tab finns i editorfönstret. Det kan göra att det är lättare att upptäcka om det finns extra mellanslag eller felaktiga tecken.
 +
 +Detta är en av/på funktion.
 +
 +===== Exempel =====
 +
 +Om visa mellanslag är **på**:
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visamellanslagex1.png?​nolink|}}
 +
 +Om visa mellanslag är **av**:
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visamellanslagex2.png?​nolink|}}
 +
 +===== Se även =====
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visaverktygslist|Verktyglist]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visastatuslist|Statuslist]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visaradslut|Visa radslut]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visaradnummer|Visa radnummer]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​visamellanslag|Visa mellanslag]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​färgläggprogram|Färglägg program]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​färgläggkoder|Färglägg koder]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​ihopvikning|Ihopvikning]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​linjeradbakgrund|Linjerad bakgrund]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​plotting|Visa plottning]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​delahorisontelltt|Dela horisontellt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​delavertikalt|Dela vertikalt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​delainte|Dela inte]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​flyttatillhöger|Flytta till höger]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​anvaenda:​flyttatillvänster|Flytta till vänster]]
wiki/en/ncedit9/anvaenda/visamellanslag.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)