User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:kommunikation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:kommunikation [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kommunikation ======
 +
 +Under kommunikationsfliken ställs kommunikationsinställningar in så att NcEdit kan kommunicera med en CNC-maskin.
 +
 +==== Kommunikation ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​kommunikation.png?​nolink|}}
 +
 +**COM port:**\\
 +Här listas alla tillgängliga COM-portar i datorn. Ställ in den COM-port som kabeln är ansluten till.
 +
 +**Baudrate:​**\\
 +Här ställs Baudraten in. Det finns egentligen ingen standard inställning utan det kan variera från maskin till maskin. Är man osäker kan man verifiera i maskinen vilken hastighet som är inställd. Dock är 4800 baud en vanlig inställning.
 +
 +**Typ:**\\
 +Här visas typen av port. Kan vara Seriell RS-232 eller CncNet.
 +
 +==== Parametrar ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​parametrar.png?​nolink|}}
 +
 +**Protokoll:​**\\
 +Denna inställning varierar mellan styrsystem och beror på kabel. Våra kablar är nästan alltid tillverkade med hårdvaruhandskakning.
 +
 +**Kodsystem:​**\\
 +Här ställer man in vilken Kodsystem som används vid kommunikation med maskinen. I princip ska denna inställning alltid vara inställd på **ISO**. Några äldre maskiner kan behöva EIA.
 +
 +**Databitar:​**\\
 +I normala fall ska denna vara inställd på **7**
 +
 +**Paritet:​**\\
 +I normala fall ska denna vara inställd på **Jämn**
 +
 +**Stoppbitar:​**\\
 +Spelar sällan någon roll, med ett par undantag. I normala fall ska denna vara inställd på **1**
 +
 +**EOB teckwiki:​en:​**\\
 +Teckenföljden som motsvarar EOB. I de allra flesta fall fungerar **<​CR><​LF>​**
 +
 +==== Från CNC till PC ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​cnctillpc.png?​nolink|}}
 +
 +==== Från PC till CNC ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​pctillcnc.png?​nolink|}}
 +
 +==== Fördröjningar ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​foerdroejningar.png?​nolink|}}
 +
 +==== Avancerat ====
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​avancerat.png?​nolink|}}
 +
 +===== Se även =====
 +
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​nycnc|Ny...]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​kommunikation|Kommunikation]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​sökvägar|Sökvägar]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​filändelser|Filändelser]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​färger|Färger]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​övrigt|Övrigt]] ​
  
wiki/en/ncedit9/instaellningarcnc/kommunikation.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)