User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:nycnc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:nycnc [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ny maskin ======
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​nymaskin.png?​nolink|}}
 +
 +===== Beskrivning =====
 +
 +Här lägger du till en ny maskininställning samt väljer typ av port. Porttypen går inte att ändra i efterhand.
 +
 +===== Se även =====
 +
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​nycnc|Ny...]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​kommunikation|Kommunikation]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​sökvägar|Sökvägar]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​filändelser|Filändelser]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​färger|Färger]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​övrigt|Övrigt]] ​
  
wiki/en/ncedit9/instaellningarcnc/nycnc.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)