User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:soekvaegar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:soekvaegar [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sökvägar ======
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​soekvaegar.png?​nolink|}}
 +
 +===== Beskrivning =====
 +
 +==== Sökväg till Nc-program ====
 +
 +=== Grundsökväg ===
 +
 +Anger grundsökvägen till dina NC-program. Den sökväg som anges här väljs som lägsta nivå i filvalsrutan. ​
 +Sökvägar till nätverksdiskar kan även anges som s.k. UNC. 
 +Använd bläddraknappen (...) för att välja sökväg. ​
 +
 +=== Mottagningsmapp ===
 +Här anges en mapp där mottagna NC-program ska hamna
 +
 +=== Sändningsmapp ===
 +Här anges en mapp där NC-filer som ska sändas ligger
 +
 +===== Se även =====
 +
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​nycnc|Ny...]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​kommunikation|Kommunikation]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​sökvägar|Sökvägar]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​filändelser|Filändelser]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​färger|Färger]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​inställningarcnc:​övrigt|Övrigt]] ​
  
wiki/en/ncedit9/instaellningarcnc/soekvaegar.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)