User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:programval:sorteranumeriskt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:programval:sorteranumeriskt [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sortera numeriskt ======
 +
 +===== Beskrivning =====
 +Denna funktion används för att filer ska sorteras numeriskt istället för alfanumeriskt.
 +
 +===== Exempel =====
 +
 +Filer sorterade alfanumeriskt:​ \\
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​programval:​alfanumeriskt.png?​nolink|}}
 +
 +Filer sorterade numeriskt: \\
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​programval:​numeriskt.png?​nolink|}}
 +
 +
 +===== Se även =====
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval|Filväljaren]]
 +
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​urval|Urval]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​tabort|Ta bort]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​visakommentarer|Visa kommentarer]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​sorteranumeriskt|Sortera numeriskt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​förhandsgranska|Förhandsgranska]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​sökfillerochmappar|Sök filer och mappar]]
  
wiki/en/ncedit9/programval/sorteranumeriskt.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)