User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:programval:urval

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:en:ncedit9:programval:urval [2018/09/04 16:18]
wiki:en:ncedit9:programval:urval [2018/09/04 16:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Urval ======
 +
 +{{:​wiki:​en:​ncedit9:​bilder:​urval.png?​nolink|}}
 +
 +===== Beskrivning =====
 +Urval använd för att filtrera fillistan. Som ett exempel: \\
 +
 +===== Exempel =====
 +Om fillistan innehåller dessa filer:\\
 +''​O0001\\
 +O0010\\
 +O0022\\
 +O0123''​\\
 +
 +Om man skriver **1** i urvalsrutan och trycker på //Enter// kommer följande filer visas:\\
 +''​O0001\\
 +O0010\\
 +O0123''​\\
 +
 +Om man istället skriver **2** i urvalsrutan och trycker på //Enter// kommer följande filer visas:\\
 +''​O0022\\
 +O0123''​\\
 +
 +Skriver man **123** kommer endast \\
 +''​O0123''​\\
 +att visas.
 +
 +===== Se även =====
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval|Filväljaren]]
 +
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​urval|Urval]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​tabort|Ta bort]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​visakommentarer|Visa kommentarer]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​sorteranumeriskt|Sortera numeriskt]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​förhandsgranska|Förhandsgranska]] |
 +[[wiki:​en:​ncedit9:​programval:​sökfillerochmappar|Sök filer och mappar]]
  
wiki/en/ncedit9/programval/urval.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)