User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:fontochfaerg

Font och färg

Anger utseendet på NcEdits arbetsyta.

Normal font

Anger den font som skall användas i editorn. Även färgen på fonten anges här.

Bakgrundsfärg

Anger bakgrundsfärgen på arbetsytan.

Linjerad bakgrund

Är denna markerad visas arbetsytan linjerad. Är praktisk om man har tabulerade NCprogram där t.ex. M-koderna kommer längst ut till höger.

Visa över/under

Om flera NC-program öppnas så kan dessa visas antiget sida vid sida eller över och under varandra. I Menyn ’FÖNSTER’ kan man även välja ÖVERLAPPANDE, HORISONTELLT och VERTIKALT Denna inställning avgör enbart inställningen vid uppstart.

Färgläggning av NC-koder

Här kan du ange on NC-programmen ska färgläggas vid öppning av filen.

wiki/en/ncedit9/fontochfaerg.txt · Last modified: 2018/02/20 10:17 (external edit)