User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:anvaenda:delahorisontelltt

Dela horisontellt

Beskrivning

Denna funktion aktiverar horisontell delning av editorfönster. Dvs, den visa samma program uppdelad i 2 sektioner i samma editorfönster.

Exempel

Om Dela horisontellt är aktiv:

Om Dela horisontellt är inaktiv:

Se även

wiki/en/ncedit9/anvaenda/delahorisontelltt.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)