User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:programmeringshjaelp:gaengfraesning

Helix gängfräsning cirkulär / linjär

Beskrivning

Gängfräsningen är anpassat för In- och Utvändig gängfräsning med gängbommar för färdig gänga med ett varv.

Programmet gör ett NC program som gängfräser med G1 (linjärt) eller G2, G3 cirkulärt i tre axlar.

på så vis blir man inte beroende av att CNC maskinen kan interpolera med helixinteroplering.

Gängans centrum X/Y

Gängans absoluta centrum i koordinatsystemet i X och Y-led

Gängans diameter

Här anges gängans diameter

Gängstigning

Här anges gängans stigning

Säkerhetsavstånd i Z

Ange säkerhetsavstånd där du fritt kan flytta över detaljen i Z.

Gängans slut i Z

Gängans slutpunkt i Z är det absoluta Z-måttet på gängan slut. Programmet räknar automatiskt ut hur högt upp gängan ska börja i Z- för att slutligen uppnå den punkt som ska vara slutpunkt.

Ingångsradie

In och utgången till gängans startpunkt kommer att genomföras med 1/8- varv . Ingångradien måste anpassas till diametern på gängan och radien på gängfräsen

Kompenseringsnummer

Här anges vilket kompenseringsnummer som anges för gängfräsen.

IN / UT vändig

Klicka i typ av gänga.

Linjär / Cirkulär

Gängfräsningen genomförs med ett program som förflyttar sig med G1 och en massa små förflyttningar i X- Y- och Z-axlarna eller med G2/G3.

Se även

wiki/en/ncedit9/programmeringshjaelp/gaengfraesning.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)