User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:startflik

Startfliken

Beskrivning

Startfliken innehåller generella funktioner

Funktioner på startfliken

Filer

Ny

Skapar ett nytt tomt program, namnet och mappen där det skall lagras anges vid avslut Snabbtangent : CTRL + N

Öppna

Öppnar ett befintligt NcProgram för redigering. Visar filväljaren. Snabbtangent : CTRL + O

Stäng

Stänger aktivt NC-program.

Spara

Sparar aktivt program. Knappen är endast aktiv om programmet ändrats. Snabbtangent : CTRL + S

Spara som

Sparar aktivt program under ett nytt namn.

Skriv ut

Skriver ut aktivt program på den skrivare som är vald som standardskrivare.. Snabbtangent : CTRL + P

Kommunikation

Sänd till CNC

Sänder aktivt NC-program till CNC.

Läs mer i Kommunikation - Sänd till CNC

Hämta från CNC

Hämtar och lagrar ett eller flera Nc-program från CNC (i samma fil)

Läs mer i Kommunikation - Hämta från CNC

Maskin

Välj maskin

Här väljer man vilken maskininställning som används vid Skicka till CNC, Ta emot från CNC, filväljaren och färgläggning.

Hjälp

Internet

Öppnar MicroTech StellaData AB's hemsida i webläsaren

Sök uppdateringar

Startar uppdateraren för att kontroller om det finns några nya uppdateringar.

Hjälp

Visar denna hjälpen

Om

Visar “Om NcEdit” rutan

Se även

wiki/en/ncedit9/startflik.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)