User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:verktyg:omnumerering

Omnumrering

Beskrivning

Denna funktion omnumrerar NC-program helt eller delvis.
Där är även möjligt att lägga till och ta bort blocknummer.

Ta bort blocknr
Aktiveras denna så kommer alla blocknummer att tas bort från hela programmet eller om en programdel markerats så tas blocknummer enbart bort på dessa.

Lägg till blocknr
Är denna aktiverad så kommer blocknummer att läggas till NC-programmet. Blocknummer läggs INTE till rader som börjar med ett av %, $, :, O eller N. Stegning och startvärde som angivits ovan används. Är några block markerade så kommer blocknummer enbart att läggas till dessa rader.

Första nummer
Första blocknumret i den omnumrerade NC-programmet.

Steg
Ange det inkrement som önskas vid uppräkningen av blocknummren.

Max nummer
Det största blocknummer som får vara i den omnumrerade NC-programmet.

Starta om vid
Hittas det tecken som anges här börjar omnumreringen om med värdet som anges i ’FÖRSTA BLOCKNR
Är användbart om det t.ex. finns underprogram i samma fil och man vill ha nya nummer även på underprogrammen

Exempel

Se även

wiki/en/ncedit9/verktyg/omnumerering.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)