User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:kommunikationsflik

Kommunikation

Beskrivning

Funktioner på Kommunikationfliken

Sänd till CNC

Sänder aktivt NC-program till CNC.

Läs mer i Kommunikation - Sänd till CNC

Hämta från CNC

Hämtar och lagrar ett eller flera Nc-program från CNC (i samma fil)

Läs mer i Kommunikation - Hämta från CNC

Kopiera till USB

Kopierar upp det aktuella NC-programmet till ett USB-minne.

Välj maskin

Här väljer man vilken maskininställning som används vid Skicka till CNC, Ta emot från CNC, filväljaren och färgläggning.

CNC inställningar

En genväg till Inställningar CNC

Se även

wiki/en/ncedit9/kommunikationsflik.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)