User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:options

Options

Skapa verktygslista

En verktygslista kan enkelt skapas genom att välja i menyn ’NC-option’ och skapa ’T-LISTA’. En T-lista skapas på så sätt att programmet genomsöks efter de tecken som anges i denna ruta och skapar ett ’försättsblad’ i början av NC-programmet som innehåller de block som hittades med dessa tecken.

TIPS ! Om man konsekvent lägger in en parentes i NC-programmet som beskriver verktyget skapas smidigt en verktygslista som kan skrivas ut. Till dessa rader kan ytterligare information NC-programmet läggas till så länge raden ALLTID börjar med ett apostrof tecken. Dessa rader sänds aldrig till NC-maskinen.

Sökväg till TrigFix

TrigFix är en option Ange sökvägen till geometri beräknings programmet TrigFix eller TrigFix32. Normalt installeras TrigFix på biblioteket C:\NCE och TrigFix32 i biblioteket C:\Program\Stella\TrigFix-32 Är TrigFix installerad på annan plats så skall sökvägen anges till den mapp som innehåller programmet TRIGINF.EXE eller TrigFix32.exe.

wiki/en/ncedit9/options.txt · Last modified: 2018/02/20 10:17 (external edit)