User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:skrivareinstaellningar

Skrivare inställningar

Utskriftsfont

Ange den font som skall användas för utskrift, endast fonter med s.k. ’fixed spacing ’ kan användas. Det är fonter där alla tecken har samma bredd. t.ex. COURIER NEWsom väljs som standard.

Parenteser med fet text

Gör att alla parenteser skrivs ut med fet text. ex. N100 G90 G0 X100(KOMMENTAR)

Parenteser med lutande text

Gör att alla parenteser skrivs ut med kursiv text, ( lutande.) N100 G90 G0 X100(KOMMENTAR)

Marginaler

Här kan marginaler på pappret anges i millimeter.

Spalter

Här anger du i hur många spalter NC-programmet skall skrivas ut.

wiki/en/ncedit9/skrivareinstaellningar.txt · Last modified: 2018/02/20 10:17 (external edit)