User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:soekvaegar

Sökvägar

Sökväg till Nc-program

Anger grundsökvägen till dina NC-program. Den sökväg som anges här väljs som lägsta nivå i ’filvalsrutan’. Sökvägar till nätverksdiskar kan även ges som s.k. UNC. Använd bläddra knappen för att välja sökväg.

Extension för NC-program

Ange filextension för dina NC-program, t.ex. anges *.NCså visas endast de filnamn som slutar med NC.

NOTERA !

Om ingen extension används så MÅSTE det stå *.* i denna ruta.

wiki/en/ncedit9/soekvaegar.txt · Last modified: 2018/02/20 10:17 (external edit)