User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:kommunikation

Kommunikation

Under kommunikationsfliken ställs kommunikationsinställningar in så att NcEdit kan kommunicera med en CNC-maskin.

Kommunikation

COM port:
Här listas alla tillgängliga COM-portar i datorn. Ställ in den COM-port som kabeln är ansluten till.

Baudrate:
Här ställs Baudraten in. Det finns egentligen ingen standard inställning utan det kan variera från maskin till maskin. Är man osäker kan man verifiera i maskinen vilken hastighet som är inställd. Dock är 4800 baud en vanlig inställning.

Typ:
Här visas typen av port. Kan vara Seriell RS-232 eller CncNet.

Parametrar

Protokoll:
Denna inställning varierar mellan styrsystem och beror på kabel. Våra kablar är nästan alltid tillverkade med hårdvaruhandskakning.

Kodsystem:
Här ställer man in vilken Kodsystem som används vid kommunikation med maskinen. I princip ska denna inställning alltid vara inställd på ISO. Några äldre maskiner kan behöva EIA.

Databitar:
I normala fall ska denna vara inställd på 7

Paritet:
I normala fall ska denna vara inställd på Jämn

Stoppbitar:
Spelar sällan någon roll, med ett par undantag. I normala fall ska denna vara inställd på 1

EOB teckwiki:en:
Teckenföljden som motsvarar EOB. I de allra flesta fall fungerar <CR><LF>

Från CNC till PC

Från PC till CNC

Fördröjningar

Avancerat

Se även

wiki/en/ncedit9/instaellningarcnc/kommunikation.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)