User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningarcnc:soekvaegar

Sökvägar

Beskrivning

Sökväg till Nc-program

Grundsökväg

Anger grundsökvägen till dina NC-program. Den sökväg som anges här väljs som lägsta nivå i filvalsrutan. Sökvägar till nätverksdiskar kan även anges som s.k. UNC. Använd bläddraknappen (…) för att välja sökväg.

Mottagningsmapp

Här anges en mapp där mottagna NC-program ska hamna

Sändningsmapp

Här anges en mapp där NC-filer som ska sändas ligger

Se även

wiki/en/ncedit9/instaellningarcnc/soekvaegar.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)