User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningareditor:cncnet

CncNet

Beskrivning

Här finns inställningar för koppling från NcEdit till CncNet.

CncNet Servrar

I denna lista finner man CncNet-servrarna som ska användas av NcEdit.

För att lägga till eller ta bort en server kan man höger-klicka i listan.

Maskinimport

Via denna panel kan man importera maskininställningar direkt från CncNet. Det kräver att CncNet Servrar är inställt.

Det går även att ange vilken maskingrupp som ska importeras samt om den automatiskt ska importera maskininställning vid uppstart av NcEdit.

Fjärrnamngivning

Övervakning

Denna funktion aktiveras med fördel om CncNet kommunicerar med någon maskintyp där inte filnamn kan skapas automatiskt.

Visa meddelande

Denna funktion visar en meddelanderuta om en ny fil har hittats. Endast aktiv om Övervakning är aktiv.

Maskingrupp

Denna funktion används för att tala om vilka CncNet maskininställningar som ska visas i NcEdit. En användbar funktion om man har flera maskingrupper.

Se även

wiki/en/ncedit9/instaellningareditor/cncnet.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)