User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningareditor:utseende

Utseende

Beskrivning

Färger

Färgschema

Normal teckenfärg

Här anges den normala förgrundsfärgen på texten i editorfönstren.

Bakgrundsfärg i editorn

Här anges bakgrundsfärgen på arbetsytan i editorfönstren.

Symbol för mellanslag

Här anges färgen på mellanslag, tabbar och radbrytningar i editorfönstren om funktionen Visa mellanslag är aktiverad.

Färg på aktuell rad

Här anges bakgrundsfärgen på den aktuella raden i editorn.

Färg på ihopvikning

Här anges färgen på den ihopvikningsrutorna och strecken.

Färg på bakgrundslinjer

Här anges färgen på de linjerna om funktionen Linjerad bakgrund är aktiverad.

Utseende

Teckensnitt och storlek

Anger det teckensnitt och storlek som ska användas i editorn.

Visa ingen bakgrundsbild

Om detta val kryssas i visas inte bakgrundsbilden i editorn

Visa mellanslag och tabbar

Om detta val kryssas i visas mellanslag och tabbar när ett dokument öppnas. Relaterad funktion: Visafliken - Visa mellanslag

Visa linjerad bakgrund

Om detta val kryssas i visas linjerad bakgrund när ett dokument öppnas. Relaterad funktion: Visafliken - Linjerad bakgrund

Färgläggning

Automatisk färgläggning av koder

Om detta val kryssas i färgläggs koder automatiskt när ett dokument öppnas. Relaterad funktion: Visafliken - Färglägg koder

Automatisk färgläggning

Om detta val kryssas i färgläggs NC-programmet automatiskt när ett dokument öppnas. Relaterad funktion: Visafliken - Färglägg program

Automatisk ihopvikning

Om detta val kryssas i aktiveras ihopvikning automatiskt när ett dokument öppnas. Relaterad funktion: Visafliken - Ihopvikning

Editera färgscheman

Här kan man ändra färgläggningscheman för funktionen Färglägg koder. Detta är en avancerad funktion.

Se även

wiki/en/ncedit9/instaellningareditor/utseende.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)