User Tools

Site Tools


wiki:en:ncedit9:instaellningareditor:editor

Editor

Beskrivning

Programval

Använd standard öppnadialog

Använder en Windows standard öppnadialog istället för NcEdit's filväljare.

Skanna kommentarer

Aktiveras denna så kommer första parentesen i varje NC-program att visas i filväljaren
Notera: Beroende på hur många filer som finns i varje mapp samt hur snabbt nätverk/dator som används så kan det ta lång tid innan alla parenteserna avsökts.

Relaterad funktion: Filväljaren - Visa kommentarer

Sortera filnamnen numeriskt

Avgör hur filväljaren ska visa filnamnen, normalt används 'dator sortering' d.v.s. 100 kommer före 20. Markeras denna så sorteras fillistan efter det faktiska värdet Denna fungerar endast då filnamnen innehåller siffror.

Relaterad funktion: Filväljaren - Sortera numeriskt

Visa alltid alla filer

Om datorn inte är så snabb eller man har ett långsamt nätverk så kan det ta ’lång’ tid innan alla filnamnen visas, så denna funktion är till för att snabba upp filvalet i de fall man vet hela eller del av ett filnamn Är denna markerad så kommer samtliga NC-program att visas så fort ett bibliotek väljes. Är den ej är markerad så måste ett urval först göras, t.ex. anger man 1234 så visas endast de filnamn som innehåller just 1234.

Kom ihåg urval

Om denna aktiveras kommer filväljaren ihåg sökningar mellan varje gång den visas

Sortera stigande

Aktiverar stigande sortering som förinställt istället för fallande.

Sortera efter kolumn

Här kan man välja vilken kolumn filväljaren ska sortera som förinställt.

Diverse

Spara Ncprogram i UNIX format

Avgör hur NC-programen skall sparas på en hårddisk. UNIX system har annorlunda radslutstecken, enbart LF , Windows baserade system använder CR & LF i slutet på varje rad. Bocka för denna om NC-programmen skall sparas på en UNIX baserad server. När NcEdit öppnar ett NcProgram så kontrolleras automatiskt vilket radslutstecken som används.

Översätt komma

Gör att kommatecknet på det numeriska tangentbordet blir punkt.

Alltid versaler

Gör att det inte går att skriva in små bokstäver ( gemener ) utan allting blir stora (VERSALER) De flesta styrsystem kan ej hantera små bokstäver

Visa alltid rullningslisten

Används för närvarande inte.

Öppna tomt fönster

Om denna inställning aktiveras öppnas alltid ett tomt fönster vid uppstart av NcEdit. Dvs, samma som att tryck NyStartfliken.

Använd Autospara

Visa bekräftelse vid avslutning av programmet

Om detta val är inkryssat så kommer NcEdit att fråga efter bekräftelse innan programmet stängs.

Använd automatiskt val av editortyp vid öppning

Om detta val är aktiverat kommer NcEdit försöka anpassa editorn efter NC_progamtypen. Öppnar man t.ex. en .trb fil så kommer NcEdit att använda Traub-editorn.

Se även

wiki/en/ncedit9/instaellningareditor/editor.txt · Last modified: 2018/09/04 16:18 (external edit)